LIWA Development

LIWA Färg AB drivs genom en kontinuerlig utveckling av produkter och marknader. Nedan finns litet smakprover av några olika projekt där vi valt att lyfta på locket på den annars stränga sekretess som omger vår utvecklingsarbete.

Brasilien - Liwa PROTECT

Liwa samarbetar med Universitet i Sverige samt Brasilianska Universitet och färgtillverkare för att vidareutveckla en av Liwa använd teknologi till färdig kommersiell produkt. Projektet syftar till att få fram färgprodukter som i första hand kan användas inom utrymmen med extrema hygienkrav så som sjukhus, operationssalar och livsmedelshallar. Produkterna i sig förhindrar virus och bakteriespridning i slutna miljöer genom att neutralisera dessa då de kommer i kontakt med färgfilmen. Teknologin är för människan och naturen helt ofarlig och bygger på rena och miljövänliga byggstenar. Under 2013 har projektet funnit en delvis finansiering genom VINNOVA (Svenska verket för Innovationer). Teknologin kan på sikt helt eliminera användingen av annars farliga biocider och mögelmedel som färgbranschen annars använder och detta tillsammans med att vi kan bygga en färgfilm med en livslång påväxtgaranti. Vad sägs om att måla om huset vart 50 år, men inte för att ni har missprydande påväxt, nä, ni har bara tröttnat på kulören...

Gambia - En färgfabrik föds

Liwa Färg AB har sedan många år tillbaka arbetat på den gambianska marknaden genom en av sina många samarbetspartners. Under dessa år har vi tillsammans utvecklat en färgindustri till förmån för den lokala befolkningen vilket stärker ett annars litet land i en stor världsdel. I Gambia har befolkningens val av Liwa Färg blivit synonymt med kvalité och miljöval. Genom vår gambianska partner och vårt nätverk når vi stora delar av Västafrika efterhand som verksamheten växer. Under 2012/2013 har den svenska staten medverkat genom sitt riskkapitalbolag (SWEDFUND) genom att delfinansiera en stor utbildningsoffensiv av den lokala personalen som krävts för att kunna etablera en fungerande färgfabrik och marknad i Gambia.

MGO - Framtidens byggskiva

LIWA Färg AB ingår i samarbetsgrupp som arbetar för att införa en helt ny typ av byggskiva på den nordiska och europeiska marknaden. Denna byggskivan besitter förmåga och potential till att kunna bygga fastigheter till en helt annan ekonomi och säkerhet än vi i Europa är vana vid. Genom noga utvalda samarbetspartners och avtal är idag tillverkning, ytförstärkning och försäljning tryggad hela vägen till slutkund. Den sista pusselbiten har varit distributionen där vår samarbetsgrupp idag har nått ett avtal med OPTIMERA. NCC har redan använt byggskivorna i olika konstruktioner och upptäckt vilka byggnadstekniska och ekonomiska fördelar den har.

Kontraktsproduktion

Liwa Färg AB bedriver idag kontraktsproduktion till andra tillverkare av färgprodukter i Sverige och utomlands. Genom dessa samarbeten uppstår ibland situationer då även våra partners kan stå inför till synes olösliga tekniska problem. Liwa Färg AB arbetar med dessa dessa tekniska problem som om det vore företagets egna. Genom våra nätverk och kunnande når vi allt som oftast fram till en fungerande och hållbar teknisk lösning till en sund ekonomi. Allt som oftast är denna typen av utveklingsarbete med våra samarbetspartners omgärdade av sträng sekretess.