Om oss

LIWA har en stark strävan att förbli det mindre företaget med stor lyhördhet för kundernas och marknadens krav. LIWA drivs av en stark vilja att behålla och utveckla sin profil, sin syn på produktkvalité och kundservice.

Vi har under många år byggt ett nätverk av samarbetspartners. Samarbetspartners som kan samlas under de flesta av punkterna nedan.

 

Leverantörerna av insatsvaror
Våra leverantörer är inte bara leverantörer av produkter utan också leverantörer av kunskap och forskningsresultat. Som samtalspartner och bollplank, med sina laboratorieresurser i ryggen, är dom garanterat en hjälp för oss i det dagliga utvecklingsarbetet och problemlösningsarbetet.

Inköpssamarbete inom 4M Gruppen
Ett antal små och medelstora färgfabriker i Sverige, Norge, Danmark och Island som tillsammans bedriver ett aktivt inköpsarbete och skapar gemensamma inköpsavtal för gruppen. Genom den samlade inköpsvolymen har vi blivit en kraft på marknaden att ta hänsyn till. Arbetet garanterar konkurrenskraftiga priser på våra produkter.

Forskning & Utveckling
Den grundläggande forskningen sker på fristående institut, högskolor och universitet. Ett omfattande samarbete sker med dom stora multinationella kemiföretagen, institutionerna och färgindustrin. Vi mindre tillverkare har utmärkt tillgång till resultatet av detta arbete.

Miljöarbetet
Vi tar ett stort producentansvar genom materialåtervinning och genom vårt strukturerade interna arbete med kemikalier och avfallsprodukter vilket garanterar en miljöriktig produktion.

Affärsidé

Liwa skall producera och marknadsföra miljöriktiga produkter till yrkesförbrukare och konsument, direkt eller via samarbetspartners, baserat på modern teknologi. Ett komplett produktprogram till rätt kvalité till rätt pris, med utgångspunkt från KUNDEN I CENTRUM, är vägledande för det dagliga arbetet på LIWA.

Genom målmedveten satsning på personal och miljö, samt kvalité och kundservice, skall LIWA befästa och utveckla sitt sedan 83 år tillbaka goda rykte och anseende samt genom lönsam verksamhet ge kunder och anställda trygghet för framtiden i en långsiktig relation.

Vision

Liwa Färg AB skall ligga i framkant med tekniskt avancerade produkter för att lösa byggnadstekniska problem med sund ekonomi samt leda utvecklingen av den svenska byggmarknaden med ytbehandlingar av rätt kvalité.