Utomhusfärg

Då fasadmålning står för dörren så är förtroende och igenkänning i vissa fall en avgörande faktor för vilket fabrikat en slutkund väljer. Detta gör att priserna skjuter i höjden för fabrikat som köper dessa förtroenden genom massmedia. Liwa arbetar annorlunda. Som leverantör till yrkesförbrukare i över 80 år kan vi leverera kanske marknadens absolut vassaste utomhusprogram till marknaden bästa priser. Vi kallar det "KUNDEN I CENTRUM" och det är en garanti för dig och din slutkund, vilket garanterad kundnöjdhet med långa målningsintervall som följd.

Liwa FRONT (Framtidens färg, idag)

Liwa FRONT är den första produkttypen av sitt slag i världen. Denna banbrytande teknologi var Liwa Färg först att placera på marknaden redan 2008. Hela produktserien bygger på modern och trygg småpartikelteknologi vilket skapar självrengörande fasadfärger, samtidigt som färgfilmen armeras mot mekaniskt slitage och förlänger långtidshållbarheten.

Front Grundolja, Front Utegrund och Front Täckfärg. (Träfasader)
Front Hydrogrund och Front Murfärg. (Puts och Tegelfasader)

Liwa Eminent

Liwa Eminent är den volymmässigt ledande produkten och har varit under många år. Produktens unika kombination av alkyd och akrylat gör den till en fröjd att måla med samtidigt som långtidshållbarheten för slutanvändaren är optimerad. Produkten håller i upp till 15 år.

Liwa Maxima

Liwa Maxima är en produkt som bygger på en mycket specifikt utvald kombination av akrylater för att i synergi med varandra erbjuda underlaget ett skydd under många år. Produkten består till 100% av akrylat vilket gagnar för en lång kulörstabilitet med en hållbarhet i upp till 15 år.